لوبیا چیتی درجه یک
خرید لوبیا چیتی مرغوب بازرگانی امین به قیمت عمده

خرید لوبیا چیتی مرغوب بازرگانی امین به قیمت عمده صورت می گیرد. می توانید این محصول را برای ارسال به سراسر کشور سفارش دهید.

پخش عمده لوبیا و حبوبات

گیاه لوبیا در مناطقی با اقلیم نیمه سرد رشد می کند.

در ایران کشت و تولدی این دانه مغذی به فراوانی صورت می گیرد.

در سایر نقاط ایران به خصوص روستا هایی که شرایط آب و هوایی مساعدی دارند، لوبیا چیتی، لوبیا سفید و لوبیا قرمز کشت می شوند.

لوبیا چیتی در دسته مهم‌ترین ﺣﺒﻮﺑﺎت در ﺟﻬﺎن و اﻳـﺮان بوده و مهم ‌ترین ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ای برای تامین نیاز بدن به ﻛﺎﻟﺮی، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻓﻴﺒﺮ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن است.

اﻳﻦ ﮔﻴﺎه از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺗﻨﺎوب ﺑﺎ ﻏﻼت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد ﻣﻌﺘﺪل می باشد و ﺳﻄﺢ زﻳـﺮ ﻛﺸﺖ آن در حال افزایش است.

مصرف آن در ایران نیز بسیار زیاد است.

به این سبب نیز تولید داخلی جوابگو نیست و از کشور های دیگر وارد می شود.

لوبیا دارای خواص غذایی بسیاری از جمله کربوهیدرات بالا بوده و منبع غنی فیبر با کلسترول پایین است.

لوبیا چیتی از ۲۲ درصد پروتئین، ۶۲ درصد قند (کربوهیدرات) از نوع نشاسته و ۲ درصد مواد چربی تشکیل شده و از مقوی ‌ترین حبوبات روی زمین به‌ شمار می ‌رود.

خرید لوبیا با کیفیت ایرانی در بازرگانی امین ایران انجام می شود.

خرید لوبیا چیتی مرغوب بازرگانی امین به قیمت عمده

خرید لوبیا چیتی با کیفیت ایرانی از تولید کننده از بازرگانی امین امکان پذیر است.

قیمت خرید انواع ایرانی و خارجی مرغوب به صورت عمده در بازرگانی امین اعلام می شود.

خریداران می توانند سفارش خود را به صورت اینترنتی ثبت کنند.

جهت خريد اين محصول با ما در ارتباط باشيد.