قیمت لوبیا چیتی فله
نرخ خرید لوبیا چیتی باکیفیت بازرگانی امین اعلام شد

نرخ خرید لوبیا چیتی باکیفیت بازرگانی امین اعلام شد. این محصول و سایر نیازمندی های خود را در زمینه حبوبات به صورت اینترنتی سفارش دهید.

پخش عمده لوبیا و حبوبات

ایران کشت این دانه خوراکی مغذی به فراوانی صورت می گیرد.

این محصول کشاورزی از مهم‌ترین ﺣﺒﻮﺑﺎت در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان و مهم ‌ترین ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ای برای تامین ﻛﺎﻟﺮی، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻓﻴﺒﺮ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن محسوب می شود.

همچنین در بحث کشاورزی، از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺗﻨﺎوب ﺑﺎ ﻏﻼت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد ﻣﻌﺘﺪل می باشد.

مصرف آن در ایران نیز بسیار زیاد است و تولید داخلی جوابگو نیست.

از کشور های دیگر این محصول وارد می شود.

در میان انواع حبوبات بیشترین سطح زیر کشت در سراسر جهان به لوبیا چیتی اختصاص پیدا کرده است.

لوبیا دارای خواص غذایی بسیاری است.

ازجمله فواید مصرف این‌ گونه لوبیا پایین بودن کالری دریافتی و دارای بودن انواع ریزمغذی ‌ها است.

همچنین محتوی آهن و پروتئین زیادی است و از لحاظ فیبر، فسفر، کلسیم، زینک، سدیم و ویتامین‌ های گروه آ، ب، کا و…  غنی است.

می‌توان انواع خوراک‌ ها، سالادها و خورش ‌ها را با آن تهیه کرد.

نرخ خرید لوبیا چیتی باکیفیت بازرگانی امین اعلام شد

قیمت خرید لوبیا چیتی مرغوب به صورت عمده در بازرگانی امین اعلام می شود.

سفارش خود را به صورت اینترنتی ثبت کنید.

با ما در ارتباط باشيد.